Informasjon om reiseinvitasjonene fra Modum og Krødsherad kommune

 

Krøderbanen er 150 år i år, og Modum og Krødsherad kommune har vedtatt å gi en jubileumsgave til banen i form av gratisbilletter til innbyggerne.

Hver reiseinvitasjon gjelder for én person og gir rett til en gratis reise tur og retur på hele strekningen mellom Vikersund og Krøderen.

Det er kommunene som står for utdelingen av reiseinvitasjonene. Se nettsidene til Modum kommune og Krødsherad kommune for nærmere informasjon om dette.

Det er viktig å merke seg følgende:

Plassreservering:

  • Reiseinvitasjonen er ikke gyldig uten plassbillett (én plassbillett pr. innehaver)
  • Innehaverne må selv bestille plass hos Ticketmaster til aktuell togavgang.
    Det velges da billettkategorien «Reisende med reiseinvitasjon»
  • Lenker til bestillingssidene hos Ticketmaster er lagt ut på Krøderbanens hjemmeside
  • Dersom det ikke er ledige plasser ved bestillingstidspunktet, må det velges andre avganger eller reisedager

Begrensninger:

  • Reiseinvitasjonen dekker selve togturen. Eventuell inngangsbillett til westernshowet på Kløftefoss må kjøpes på reisedagen (gjelder alle søndager 26. juni - 31. juli).
  • Reiseinvitasjonen gjelder ikke på tograndagene lørdag 6. august og søndag 7. august
  • Reiseinvitasjonen gjelder ikke på rundturene «Tog, båt og eventyr» og «Båt og tog»

På hjemmesidene kroderbanen.no er hele sommerprogrammet med rutetider presentert.

Eventuelle spørsmål om reiseinvitasjonene kan rettes til Anders Linnerud ved Krøderbanen, tlf. 450 65 452 eller E-post: