Modelljernbanefremtiden i Trøndelag

marienborg_verksted
Kategori
Lokalavdeling Trøndelag
Dato
tirsdag, 16. juni 2020 19:00
Møtested
Cecilienborgvegen 2
Trondheim
Telefon
91139180
E-post:

Modelljernbaneframtiden i Trøndelag

Trondhjem Modelljernbaneklubb (TMJK) står i fare for å miste et sted å være som følge av bygging av ny skole på Nidarvoll. Andre lokaler til en pris klubben er i stand til å klare står på ingen måte i kø. En flytting vil også kreve stor innsats fra medlemmer. Det er derfor tid for å stikke finger'n i jorda for å se på hva slags framtid det er for et eventuelt felles modelljernbanemiljø i byen og regionen. NJK Trøndelag har sitt MJ-miljø i sine lokaler, men også NJK Trøndelag må finne et nytt sted å være om ikke lenge.

TMJK inviterer derfor til åpent møte om hva MJ-interesserte i og omkring Trondheim tenker om denne hobbyens framtid.

- Trenger vi felles møtesteder og ikke bare drive hver for oss privat?

- Hva slags fellesmiljø kan du tenke deg å bidra i?

- Kan man tenke seg et tettere samarbeid mellom de to eksisterende miljøene NJK-T og TMJK, eventuelt også SHF?

- Finnes det gode ideer for hvordan MJ-interessen kan både ivaretas og styrkes i regionen?

NJK har stilt sitt møtelokale til rådighet for et slikt møte tirsdag 16. juni, fra kl. 19. Møtet vil skje slik at rådende smittevernregler tas til følge.

Velkommen, mvh. Svein Sando, leder TMJK.

 
 

Datoer

  • tirsdag, 16. juni 2020 19:00