Vestfold: På vei til en utslippsfri jernbane i Trøndelag!

2021-02-16_0584-TamnesHansMorten-700-72
Kategori
Lokalavdeling Vestfold
Dato
onsdag, 7. april 2021 18:45 - 21:00
Møtested
I din stue eller lønnkammer eller hobbyrom
Telefon
907 36 852
E-post:

NJK Vestfold arrangerer nettmedlemsmøte

onsdag 7. april kl. 18.45


ved en skjerm nær deg med

John Petter Reklev, Bane NOR: På vei til en utslippsfri jernbane i Trøndelag!
Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen legger grunnlaget for en moderne og miljøvennlig jernbane i Trøndelag. Sammen med betydelig økt aktivitet innenfor fornyelse og vedlikehold av eksisterende jernbaneinfrastruktur, og innføring av nytt togmateriell, gis det nå et kraftfullt løft innenfor samferdselsområdet i regionen.

 

Vi håper vi kan skape en arena hvor man kan møte likesinnede, og hvor foredraget vil bidra til kommentarer og meningsutvekslinger.  Det er vårt håp at så mange som mulig blir med, både lokalavdelingens egne medlemmer og medlemmer utenfor.

  • Verbal deltagelse ønskes
  • Deltagerne oppfordres om å ha påslått mikrofon*
  • Hvis din PC eller Mac har kamera, la det være påslått slik at vi kan se deg

* Vi oppfordrer deltagerne til å ha mikrofonen påslått.  Hvis det blir for mye bakgrunnsstøy, kan vår tekniske avdeling dempe alle mikrofoner.


Det er viktig å presisere at å delta på dette ikke er vanskelig i det hele tatt!  Hvis du har klart å komme deg inn på NJKs hjemmeside og leser dette, klarer du å bli med på nettmøtet.  Med Bane NOR som foredragsholder benyttes Microsoft Teams som møteverktøy.

Merk! Nettmedlemsmøtet er forbeholdt NJK-medlemmer.

Link og nødvendig informasjon sendes i e-post til lokalavdelingens medlemmer og andre mottagere av vår lokale informasjon, samt at det publiseres på Txp-kontoret.

 
 

Datoer

  • onsdag, 7. april 2021 18:45 - 21:00