Vestfold: Bane NORs Digitale Visjon

2016-02-08_0772-TamnesHansMorten-700-72
Kategori
Lokalavdeling Vestfold
Dato
onsdag, 5. mai 2021 18:45 - 21:00
Møtested
I din stue eller lønnkammer eller hobbyrom
Telefon
E-post:

NJK Vestfold arrangerer nettmedlemsmøte

onsdag 5. mai kl. 18.45


ved en skjerm nær deg med

Kjell Holter, Bane NOR: Bane NORs Digitale Visjon.
Det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS vil erstatte alle eksisterende signalanlegg på det norske jernbanenettet, det gir en ny hverdag for lokførere, togledere og signalmontører. Utbyggingen starter allerede i år, vil pågå i mer enn 10 år, og det er store oppgaver som skal løses. Bane NOR ser også lenger fremover for å kunne videreutvikle jernbanen ytterligere med teknologier som omtales som "The Game Changers".

Vi håper vi kan skape en arena hvor man kan møte likesinnede, og hvor foredraget vil bidra til kommentarer og meningsutvekslinger.  Det er vårt håp at så mange som mulig blir med, både lokalavdelingens egne medlemmer og medlemmer utenfor.

  • Verbal deltagelse ønskes
  • Deltagerne oppfordres om å ha påslått mikrofon*
  • Hvis din PC eller Mac har kamera, la det være påslått slik at vi kan se deg

* Vi oppfordrer deltagerne til å ha mikrofonen påslått.  Hvis det blir for mye bakgrunnsstøy, kan vår tekniske avdeling dempe alle mikrofoner.


Det er viktig å presisere at å delta på dette ikke er vanskelig i det hele tatt!  Hvis du har klart å komme deg inn på NJKs hjemmeside og leser dette, klarer du å bli med på nettmøtet.  Med Bane NOR som foredragsholder benyttes Microsoft Teams som møteverktøy.

Merk! Nettmedlemsmøtet er forbeholdt NJK-medlemmer.

Link og nødvendig informasjon sendes i e-post til lokalavdelingens medlemmer og andre mottagere av vår lokale informasjon, samt at det publiseres på Txp-kontoret.

 
 

Datoer

  • onsdag, 5. mai 2021 18:45 - 21:00