Norsk Museumstog har sin driftsbase ved Mantena verkstedet Grorud. Her står driftsmateriellet, her foretar vi selv enklere materiellvedlikehold, og tyngre vedlikehold utføres av Mantena.

I stallen på Hønefoss står to damplok som vi planlegger å få satt i driftsklar stand i løpet av 1 – 2 år.

I stallen på Filipstad vinterlagrer vi El 11.2098, og utfører vedlikehold og terminkontroller. Vi håper også å få ned El 13.2142 fra Hamar høsten 2017, slik at den kan settes i driftsklar stand til 2018.

Har du lyst til å delta i arbeidet på noe av dette er du velkommen - med og uten fagkompetanse. Vi tilbyr svært dårlig lønn, mange gode venner, mulighet til å bli skitten - og til slutt utrolig mange hyggelig eopplevelser. Ikke minst gleden av å se materiellet i drift. Ta gjerne kontakt  på mail eller telefon.