Hva skjer i Vestfold?

Kommende hendelser

Det er 11 kommende hendelser

17
jul
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Sommerdugnad

Møtested: Råstad stasjon
Sommerdugnad på den trivelige stasjonen som huser en aktiv lokalavdeling, med spennende oppgaver og kaldt drikke og is til alle som tar i et tak.
28
aug
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: NJK 50 år i damp og kamp

Møtested: Råstad stasjon
Svein Sando, 50-årsbokens redaktør, tar oss med på en rikt illustrert tur gjennom NJKs spennende historie.
01
sep
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Råstad-dagen og NJKs jubileumstog

Møtested: Råstad stasjon
Råstad-dagen i samarbeid med Råstad Stasjons Venner og besøk av NJKs jubileumstog.
11
sep
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Grenland Rail, blå blomst i jernbane-Norge

Møtested: Råstad stasjon
Heimon Winkelman, Grenland Rail: Blå blomst med store oppgaver i jernbane-Norge.
25
sep
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Inntrykk fra Rjukanbanens siste driftsår - og tankvognarkeologi

Møtested: Råstad stasjon
Andreas Westheimer byr på inntrykk fra Rjukanbanens siste driftsår, iblandet en god dose tankvognarkeologi.
09
okt
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Regional fremtidsutvikling for jernbane i Vestfold og Telemark

Møtested: Råstad stasjon
Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet: Regional fremtidsutvikling for jernbane i Vestfold og Telemark.
23
okt
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Follobaneprosjektet/delprosjekt Ski

Møtested: Råstad stasjon
Jacob Kielland Haug, Follobanen: Follobaneprosjektet/delprosjekt Ski – status fra Norges hittil største samferdselsprosjekt.
06
nov
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: På jernbanen i 44 år, fritidssyssel som ble arbeidsplass

Møtested: Råstad stasjon
Finn Holom: På jernbanen i 44 år, fritidssyssel som ble arbeidsplass.
20
nov
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: En elektrisk beretning om restaureringen av El 11.2078

Møtested: Råstad stasjon
Jan B. Salvesen gir oss en elektrisk beretning om restaureringen av El 11.2078.
04
des
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Julemøte, Helhetlig baneplanlegging og -utbygging

Møtested: Råstad stasjon
Det dekkes opp langbord og serveres langtidsstekt rensdyrlår, prosjektdir. Stine Ilebrekke Undrum, Bane NOR: Helhetlig baneplanlegging og -utbygging.
11
des
2019
Lokalavdeling Vestfold

Vestfold: Modelljernbane i lokalavdelingens regi

Møtested: Råstad stasjon
Modelljernbane på Råstad, programmet er ikke endelig fastlagt.