Trøndelag: Årsmøte

Styreklubbe-300x241
Kategori
Lokalavdeling Trøndelag
Dato
onsdag, 9. februar 2022 18:00
Møtested
Cecilienborgvegen 2
Trondheim
Telefon
E-post:

Innkalling til årsmøte i NJK Lokalavdeling Trøndelag

Tid: 9. februar 2022 klokken 19.00

Sted: Medlemslokalet, Cecilienborgveien 2

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av regnskap og revisors beretning (legges frem på årsmøtet)
5. Valg av: 
a. Styre
b. Revisor
c. Representant og inntil to vararepresentanter til Representantskapet i NJK
d. Valgkomite
6. Innkomne forslag

I henhold til § 7 i vedtektene kreves gyldig medlemsskap i NJK pr 31.12.2021 og lokal tilhørighet for stemmerett.

Innkalling til årsmøte i NJK Aktivitetsavdeling Trøndelag

Tid: 9. februar 2022 klokken 19.30
Sted: Medlemslokalet, Cecilienborgveien 2

Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsberetning 
4. Godkjenning av regnskap og revisors beretning (legges frem på årsmøtet)
5. Valg av: 
a. Styre
b. Revisor
c. Representant og inntil to vararepresentanter til Representantskapet i NJK
d. Valgkomite
6. Innkomne forslag

Aktive medlemmer i verkstedgruppen gjennom året har stemmerett på årsmøtet.

 
 

Datoer

  • 00:00
  • onsdag, 9. februar 2022 18:00