Framleis mogeleg å stoppe Bybanen før Fyllingsdalen

Tilleggskostnaden med å føre bybanen inn i Fyllingsdalen er ikkje i rimeleg høve til nytteverdien. Fyllingsdalen har eit av byens beste kollektivsystem frå før.

Bergens Tidende