Jernbanesatsingen i nord girer opp

Den påtroppende finske statsministeren legger millionbeløp på bordet til elektrisk jernbane. 

Hign North News