Bybanen har gjort Bergen til sentrum i bompengedebatten

Hvor skal den gå, hvor skal den bygges ut først, og hvem skal betale? Mange er misfornøyd med svarene på disse spørsmålene.

Dagbladet