Nye spor i Asker

Et nytt vendespor for togene i Asker er nødvendig for å kunne øke antallet togavganger og dermed gi bedre kollektivtilbud.

Budstikka