Kan stanse 1.297 km utslipp

Utslippsfrie hydrogentog er aktuelt på en tredel av jernbanenettet i Norge, mener Norske tog.

Dagsavisen