Uklokt tog-nei

Jernbanedirektoratet mener det er for dyrt å bygge jernbane fra Fauske og nordover til Tromsø.

Fiskeribladet