Om et år skal togselskapene slåss om å kjøre tog på Østlandet. Landets fire mest utskjelte jernbanelinjer er samlet i én anbudspakke

Én tungt belastet melkerute og fire utskjelte linjer på Østfoldbanen. Dette blir samlet i én pakke når jernbanen på Østlandet skal ut på anbud. 

Aftenposten