Godstogene mellom Bodø og Oslo bruker to timer mer enn for 17 år siden

Hvis vi ikke får opp farta, blir enda mer frakta på trailere, mener transportselskap. I dag bruker godstogene to timer lengre tid på strekningen enn i 2002.

NRK Nordland