Ingen ville elektrifisere toget på Notodden

Bane NOR fikk ingen tilbud på anleggsarbeidet med jernbanen på Notodden i første runde, som også involverer Rjukan-Notodden industriarv. Kontrakten lyses derfor ut på nytt med en romsligere tidsplan. Prosjektet kan stå ferdig senhøsten 2020.

Radio Rjukan