Tenk langsiktig rundt ny jernbanetunnel under Oslo

Togkapasiteten inn og ut av Oslo er i ferd med å nå et metningspunkt, og det må etter hvert gjennomføres tiltak om den forventede økende etterspørselen etter skinnegående trafikk skal kunne realiseres. Sentralt i dette ligger spørsmålet om en ny tunnel under Oslo.

bygg.no