Navn på stasjon og studiested

- Det har vært bred politisk enighet om at den nye jernbanestasjonen - som åpner i 2024 - burde ha et navn som inkluderer Horten.

Gjengangeren