Grenseløst potensial i nordisk togtriangel

Sette seg på toget i Oslo og gå av i Stockholm under tre timer senere? Ikke science fiction, men en høyst reell mulighet hvis norske og svenske myndigheter åpner for ny organisering og finansiering av jernbane.

Transportøkonomisk Institutt