Ungdomen går for klima – krev jernbane

Magne Rønning mener at Namsosbanen kan benyttes til godstrafikk.

Namdalsavisa