Nytt trikkespor kan koste mer enn én milliard kroner, og foreslås mot Ruters anbefaling

Områdeplanen for Skøyen i Oslo legges ut på begrenset høring 1. februar. Som en del av planen foreslår Oslo kommune blant annet å flytte trikketraseen på Skøyen til Hoffsveien.

bygg.no