Entreprenørene positive til ny banebyggherre

Entreprenørene er positive til at Nye Veier kommer inn på jernbanesiden av Ringeriksbanen, men spente på hvordan de vil løse oppdraget.

bygg.no