MDG vil ha omkamp om Nasjonal transportplan

Mer tog og skroting eller nedskalering av 36 veiprosjekter står øverst på listen hvis MDG kommer i maktposisjon etter høstens valg.

bygg.no