Mener billettordninger ikke dekker folks behov: − Trengs en mer fleksibel billett

Rapporter viser at folk vil reise mindre med kollektivt etter pandemien. Det krever endringer i billettløsninger, mener utreder. Vy og Ruter jobber med løsninger.

VG