Dette er sliterne som bygde Dovrebanen. De tjente 32 øre timen og ble snytt for festen.

For Oppdal blir etableringen av Dovrebanen et eventyr. Men det er ingen Klondyke for anleggsarbeiderne. 

opp.no