Ny rapport viser behov for satsing på fornyelse

I Bane NORs nye rapport «Infrastatus 2020» kommer det frem at 24 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. 

Bane NOR