Stortinget må stoppe nedbyggingen av kollektivtilbudet. Ellers kan vi få en ond spiral

Dersom manglende pengestøtte resulterer i at Ruter, Vy og andre må kutte i tilbudet sitt, så kan det være starten på en ond sirkel. Færre avganger gjør tilbudet mindre attraktivt. Et mindre attraktivt tilbud gir færre passasjerer. Og da er vi i gang. 

Vårt Oslo