Forsinket åpning av Gjøvikbanen

Onsdag 22. juni skulle arbeidene vært ferdig. Det rekker ikke Bane NOR.

Bane NOR