Vedtak om samiske navn på tre stasjoner i Trøndelag

Statens kartverk har vedtatt sørsamisk skrivemåte for navnet på to stasjoner i Røros kommune og en i Snåsa kommune. 

Trøndelag fylkeskommune