Kraftig solslyng kunne endt med katastrofe

På Tyristrand ble et kraftig og godt synlig solslyng oppdaget nærmest ved en tilfeldighet av lokale hytteeiere onsdag. 

Ringerikes Blad