Lyntog er bra for klima, miljø og næring

Norge har midlene til å bygge banene. Har vi politikerne?

Dagsavisen