Full stans i togtrafikken i mange timer

Det har i dag lenge vært stengt på Østfoldbanen mellom Oppegård-Ås/Kråkstad pga. signalfeil. Nå er problemene rettet.

Østlandets Blad