Nå kan du faktisk leie ditt eget tog

De fleste i næringslivet som arrangerer kurs, konferanser, samlinger eller firmaturer, tenker i dag først og fremst på fly når de skal ha med seg ansatte eller kunder. Nå blir det mulig å tenke nytt, grønt og miljøvennlig! 

extraavisen.no