Jill (33) frykter ulykker langs trikkeskinnene

Trikkelinjene i Ila får mange syklister til å fortvile. Nå ønsker Jill (33) at vegen skal bli bedre. 

Nidaros