Ni avviksmeldinger på planovergang

Siden 2003 har Bane Nor registrert to påkjørsler og flere alvorlige hendelser på Brøttum Stasjon. 

NRK Innlandet