Jernbanedirektoratet anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) om kapasitet i regiontogene på Østlandet. Hensikten har vært å finne tiltak som kan øke kapasiteten uten kostbare baneutbygginger.

Jernbanedirektoratet