Stenger Kongsveien for biler i rushtid

Sporveien i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter har tirsdag 26. september kommet frem til tiltak som de mener vil forbedre situasjonen i Kongsveien for myke trafikanter i perioden med buss for trikk. 

Nordstrands Blad