Vil ikke gripe inn mot flytting av arbeidsplasser fra Narvik

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fastslår at det er Bane nor som avgjør hvor toglederne skal være lokalisert. I Narvik handler det om ni årsverk. 

Fremover