Forhåndsomtalen for medlemsmøtet 25. mai lød:  "Planleggingsleder Morten Klokkersveen, Jernbaneverket, orienterer om IC-planleggingen og arbeidet frem mot 2024."

Men det var ikke slik det ble.  Etter at avtalen med Morten Klokkersveen var gjort, gikk han fra jobben som planleggingsleder til stillingen som prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16.  Noen få dager før møtet fikk vi beskjed om at han ikke hadde anledning til å stille, og at det ikke var noen andre knyttet til IC-planleggingen for Vestfoldbanen som kunne steppe inn i hans sted.

Så da sto vi der med et medlemsmøte under oppseiling og et havarert program.  Etter litt diskusjon kom styret frem til at vi i det minste fikk forsøke å holde oss til temaet, nemlig moderniseringen av Vestfoldbanen.  Lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes tok kontakt med jernbaneanlegget Holm-Nykirke og fikk tillatelse til å besøke dagsonene på Holm og på Nykirke på egenhånd, og tilbud om å komme inn i Stasjonshallen i Holmestrand med en "voksen" som følge.

Et lite knippe av bildene som ble vist på Råstad denne kvelden er å finne litt lenger ned.  Men først noen inntrykk fra medlemsmøtet.

 2016 05 25 2925 HMT700

Det var ikke så mange som hadde funnet veien til Råstad denne kvelden i slutten av mai.  Om det skyldtes sommerværet eller endringen av program, er ikke så godt å si.

2016 05 25 2926 HMT700

Mens det ble ventet på at klokken skulle runde syv på kvelden, ble det vist "mens-vi-venter-bilder", ...

2016 05 25 2927 HMT700

... blant annet fra et besøk i Århus.

 

Så noen av bildene som ble vist, vi starter på Holm.  23. mai 2016, dagen bildene ble tatt, var det ikke bare grått, det regnet etterhvert tett, og fotografen fryktet at kameraet var i ferd med å drukne ...  Men det gikk bra, Canon EOS 5D-en lever i fortsatt beste velgående.

2016 05 23 2679 HMT700

Overgangen fra gammelt til nytt på Holm, vi ser nordover.  I høyre kant Vestfoldbanen fra 1881, i venstre kant Vestfoldbanen fra 2016.

2016 05 23 2693 HMT700

Skinnegående lastebil tilhørende InfraNord, utrustet for kontaktledningsmontering.  Vi ser sørover, i bakgrunnen portalen til Holmestrandporten, den drøyt 12 kilometer lange tunnelen som fører frem til Nykirke.

2016 05 23 2710 HMT700

En får tro at dette er en midlertidig løsning under anlegget ...  Utsikt nordover.

2016 05 23 2748 HMT700

En titt inn i tunnelen.

2016 05 23 2759 HMT700

Holmestrandportens nordlige portal på Holm.

 

Så en forflytning til Nykirke.  Det var fortsatt vått ute ...

2016 05 23 2788 HMT700

Fotografen har tatt oppstilling i det som blir hovedspor i retning Drammen, i sporet til venstre står arbeidsvogn tilhørende InfraNord.  Dagens trasé forsvinner i skodda til høyre.

2016 05 23 2807 HMT700

Holmestrandporten tunnel sett fra åpningen på Nykirke.

 

24. mai og besøk i Stasjonshallen i Holmestrand.  Den dagen var det selvfølgelig fint vær ute.

2016 05 24 2849 HMT700

Fra plattformen for sydgående tog ser man den pågående monteringen av stålhimlingen i Stasjonshallen.

2016 05 24 2853 HMT700

Fra plattformen for sydgående tog ser vi nordover.  Et hendig tårn er satt opp, ...

2016 05 24 2862 HMT700

... det fungerer utmerket som standplass for et oversiktsbilde innover i Stasjonshallen.

2016 05 24 2868 HMT700

Nordover og sporvekslene for plattformsporene på den nye Holmestrand stasjon.

2016 05 24 2871 HMT700

Stasjonshallen i Holmestrand sett fra nord.  Fotografen har tatt oppstilling omtrent midt mellom de kommende gjennomgående sporene.

 

Jernbaneverket har invitert lokalavdelingen på besøk i Stasjonshallen i Holmestrand midt i september 2016, det er siste anledning til å komme inn før åpningen 28. november.