Som mange sikkert vil huske, var temaet på medlemsmøtet 23. september 2015 Hovedtog på Vestbanenettet i 100 år fra 1872.  De samme vil ganske sikkert også huske at reisen i ord og illustrasjoner på flipoveren ikke kom til sin endestasjon, kun til  året 1910.  Da var det leggetid …

6. april var det igjen duket for Kjell Navestad, og spenningen var til å ta og føle på:  Ville vi nå foredragets endestasjon denne kvelden, eller ville det bli en del tre ...?  Vel, om du vil ha svaret på det spørsmålet, må du vente til kveldens program har kommet til ende.

2016 04 06 1740 HMT700

Kjell Navestad har tatt et godt grep om en av tusjene, flere farger ligger og venter på å få bidra.

2016 04 06 1741 HMT700

Lokalavdelingens historiker har kveldens publikum i sin hule hånd; tett i tett ved langbordet, ...

2016 04 06 1742 HMT700

... i ulike positurer i salongen og ...

2016 04 06 1743 HMT700

... på vedkassen.

2016 04 06 1745 HMT700

Jernbanenettet mens det fortsatt var usammenhengende.

2016 04 06 1747 HMT700

Med Kjell Navestad som foredragsholder er det ikke snakk om nuller og enere, da er det flipover og tusjer i flere farger som gjelder.  Og publikum kan følge progresjonen mens den skjer.

 

Etter sånn omtrent en time var det på sin plass med en pause slik at publikum kunne strekke litt på seg og - ikke minst - legge igjen noen flere penger i vår kioskavdeling til beste for lokalavdelingens drift.  Ved pausens slutt, før foredragsholderen igjen finn overta scenen, benyttet lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes anledningen til å ta ordet.

2016 04 06 1749 HMT700

Med en flaske i armkroken, takket Hans Morten Tamnes tusjfører Kjell Navestad for nok et særdeles interessant og engasjerende foredrag (selv om det egentlig "bare" var fullføringen av et allerede påbegynt foredrag ...).

2016 04 06 1750 HMT700

Herrene synes å studere etiketten nøye.  Du som ser på, vil ved å studere bildet se Norsk Jernbanekalender fra Norsk Jernbaneklubb - Forlaget henge på veggen.  Har du ditt eksemplar av kalenderen på din vegg ...?  Hvis ikke, oppsøk nærmeste NJK-utsalg og kjøp din i dag!

2016 04 06 1751 HMT700

Kjell Navestad takker pent for å få lov til komme tilbake, noe lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes åpenbart setter pris på å høre.  Og med slike forløsende ord, ...

2016 04 06 1753 HMT700

... er det klart at vinflasken er fortjent og kan overrekkes.

 

Vi gir oss i kast med resten.  Spørsmålet henger fortsatt i luften - vil vi komme helt frem?

2016 04 06 1754 HMT700

En konsentrert foredragsholder.

2016 04 06 1755 HMT700

Det er ikke bare på flipoveren Kjell bruker hendene, ...

2016 04 06 1758 HMT700

... han taler også levende med hendene.

2016 04 06 1759 HMT700

En fascinert og lydhør forsamling ...

2016 04 06 1761 HMT700

... som kan suge til seg ny viten fra en kunnskapsrik foredragsholder som har en strålende formidlingsevne.

 

Så til spørsmålet:  Ja, kom frem til målet for kvelden.

Og til deg som bare har opplevd Kjell på skjermen foran deg - han kommer tilbake.  Da anbefales det å rydde plass i kalenderen og finne veien til Råstad stasjon!  Så følg med på vår egen Hva skjer i Vestfold?, der finner du alltid oppdatert program.