Norsk Jernbaneklubb ble stiftet 22. mai 1969 med det formål å sikre verdifullt jernbanemateriell for ettertiden.  For veldig mange er det synonymt med store og imponerende lokomotiver, helst damplokomotiver.  Men heldigvis er det også mange som setter pris på elektriske lokomotiver og personvogner i tre.  Og det var også flere blant NJKs pionerer som så verdien av godsvogner og sørget for at også slike vogner ble bevart.

Rent umiddelbart oppfattes ikke godsvogner som særlig praktiske - og følgelig ikke så aktuelle - med tanke på museumstogkjøring; det er jo ikke plass til reisende.  Vel, mon det ...  Uansett, en rekke verdifulle godsvogner var bevart for ettertiden, men de hadde det ikke særlig godt, og forfallet herjet.  Heldigvis for godsvognene, og etterhvert Krøderbanen og de besøkende der, var det en mann som så verdien i  materiellet.  Mannen var Per Kjeldaas, og 11. mai fikk lokalavdelingen besøk av ham og fikk høre om hva man avstedkommet i lokstallen på Ski i en periode på nesten 30 år.

2016 05 11 2483 HMT700

Lokstallen Ski som huset  NJKs Godsvognavdeling i 29 år.

2016 05 11 2484 HMT700

Per Kjeldaas gir kveldens publikum, både i myke seter i salongen og ...

2016 05 11 2485 HMT700

... på litt fastere underlag ved langbordet, innsikt i alt de fikk til i årene på Ski.

2016 05 11 2486 HMT700

Som vanlig oppstår det gjerne en kommunikasjon mellom foredragsholder og publikum, her mellom Svend-Erik Larsen og Per Kjeldaas.

2016 05 11 2487 HMT700

Det var tankevekkende det Per hadde å fortelle.

 

Ved å slå opp på side 204 i Norsk Jernbaneklubbs jubileumsbok Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb, også kjent som Den Store Klokeboken, kan du lese om Verksted Ski og godsvognavdelingen.  Har du ikke boken i bokhyllen, sier du ...?  Vel, løp og kjøp!

2016 05 11 2488 HMT700

Per Kjeldaas har fått overrakt en pose med skummende og gyldne godsaker på flaske av lokalavdelingens sekretær Torstein Sunde, ...

2016 05 11 2490 HMT700

... lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes takker for et interessant foredrag.