13. januar ble det ønsket velkommen til det nye året i lokalavdelingen.  Programmet besto av løst prat og Gunnar Hagelunds quiz med jernbanetema, forøvrig en quiz som stilte alle deltagerne skikkelig på prøve.

Før alvoret setter inn, ...

2016 01 13 0213 HMT700

 ... går praten livlig om jernbanerelaterte temaer.

 

Så var alvorets stund kommet.  Gunnar Hagelund slo seg løs med et rikt utvalg bilder av både dette og hint, og de tilstedeværende ble bedt om å følge godt med - for det var bildene som dannet grunnlaget for spørsmålene som ville komme.

Og spørsmålene kom.  Og spørsmålene utfordret alle, noe som kom godt til syne da besvarelsene var rettet ...

2016 01 13 0216 HMT700

Erik W. Johansson mottok en velfortjent førstepris, boken De kulinariske fylkene - Telemark, Buskerud, Vestfold og Norge øst, en gave fra Norli Bokhandel i Sandefjord.  Premien ble overrakt av Gunnar Hagelund, som også hadde mer på lur til andre vinnere.

 

Da samtlige fremmøtte tenkte at det hele var over, tok Stefan Bårli Hansen, varamedlem i styret, ordet.  Han og resten av styret mente at avdelingens leder Hans Morten Tamnes i likhet med andre foredragsholdere fortjente takk for bidrag til programinnslag på ulike medlemsmøter.

2016 01 13 0217 HMT700

Stefan Bårli Hansen fisker den ene flasken etter den andre frem fra posen, ...

2016 01 13 0218 HMT700

... slik at Hans Morten Tamnes blir stående med favnen full av flasker med spennende innhold.

 

En tydelig overrasket lokalavdelingsleder takket pent for gode ord og for mye godt i flaskeform, og gav uttrykk for at slike overraskelser er en hyggelig oppmuntring.