Tirsdag 6. september 2016.  Ekstra medlemsmøte i Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold på Råstad stasjon i anledning besøk og foredrag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nå høres spørsmålet fra flere; «hvordan var det mulig å få en samferdselsminister på besøk til en lokalavdeling?» En avdelingens leder snakket med før møtet, stilte omtrent det spørsmålet. Før det var mulig å svare, hadde vedkommende besvart spørsmålet selv: «Det er kanskje så enkelt som å ta telefonen og ringe for å spørre?» Svaret, som egentlig ble stilt som et nytt spørsmål, var ikke så altfor langt unna sannheten.

Det har seg slik at NJKs forlagssjef er en nær bekjent av lokalavdelingens leder, og nevnte forlagssjef var invitert til den offisielle åpningen av dobbeltsporet langs Mjøsa 12. desember 2015. Som invitert gjest i egenskap av Norsk Jernbaneklubbs forlagssjef, var det ikke mer enn rett og rimelig at samferdselsministeren og jernbanedirektøren fikk med seg høyverdig lesestoff hjem. Som begge ble gjort oppmerksom på, føltes det riktig og viktig å sørge for at de hadde noe å bruke tiden på frem til neste større snorklipping, som vel skal finne sted i Holmestrand-området mot slutten av 2016. Begge fikk et komplett sett av Norsk Jernbaneklubbs årbokserie Skinnelangs for årene 2010-2014, samferdselsministeren fikk i tillegg et eksemplar av jubileumsboken Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb. Begge fikk også hver sin Norsk Jernbanekalender 2016, slik at fremtidige avtaler kunne holdes orden på.

2015 12 12 5695 HMT700 72

Underveis til Eidsvoll og offisiell jernbaneåpning langs Mjøsa 12. desember 2015, bokpakker til jernbanedirektør og samferdselsminister ligger klare.

2015 12 12 5830 HMT700 72

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i munter passiar med NJKs forlagssjef Hans Morten Tamnes, sistnevnte tilfeldigvis også lokalavdeling Vestfolds leder og med favnen full av høyverdig litteratur for overrekking.

Da bokpakken til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble overlevert av forlagssjefen, sa han underveis i samtalen at han også var leder av lokalavdeling Vestfold, og at vi hele tiden søkte å finne interessante foredragsholdere både innenfor og utenfor organisasjonen.  På direkte spørsmål om ministeren kunne se for seg å avlegge lokalavdeling Vestfold et besøk, ble det svart at det skulle man ikke se bort fra, men at forespørselen fikk gå tjenestevei.

Tjenestevei ja … Da arbeidet med høstens program ble påbegynt ved påsketider, ble en telefonsamtale med seniorrådgiver Edvard Andersen i samferdselsdepartementet redningen. Tjenestevei ble ikke noe stort tema, invitasjonen kunne sendes ham så skulle han sørge for å formidle det hele til rette vedkommende. Som sagt så gjort. Etter noe tid kom et hyggelig svar med takk for invitasjonen, men med beskjed om at onsdager var umulig. Da har ministeren møteplikt i Stortinget. Akkurat … Vel, en tilpasset og korrigert invitasjon med oppfordring om å velge ikke bare ukedag, men også dato ble sendt. Påminnelse om at programmet måtte være klart til midten av mai for å komme på trykk i juni-PS, ble gjentatt.

Så hørte vi ikke noe mer. Tiden gikk, fristen for oversendelse til På Sporet nærmet seg og var plutselig der. Neivel, da ble det ikke noe ministerbesøk. Men vi hadde i det minste forsøkt, så styret bestemte seg for å gi seg poeng for den øvelsen. Sommeren tok til, og styrets medlemmer var travelt opptatt med typiske sommersysler som å gjennomføre (velfortjent(?)) ferie. Men så, første uken i august, ferien herjet fortsatt. Da dumpet plutselig en e-post ned i e-postleserens innboks. Det var en e-post fra Samferdselsdepartementet med følgende innhold:

På vegne av statsråd Ketil Solvik-Olsen vil jeg få takke for invitasjon til deres arrangement.
Ministeren planlegger en reise til Vestfold den 6. september, og i den anledning lurer jeg på
om det kunne vært aktuelt for dere å ha en medlemskveld? Han kunne deltatt fra kl. 19:00 til kl. 21:00.

Jeg ser at dere vanligvis foretrekker onsdager, men prøver likevel.

Med vennlig hilsen Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet

 

Javel ja. Nettopp … Og hva gjør vi så …? Vel …, egentlig var det vel ikke så mye annet å gjøre enn å planlegge og legge til rette så godt som mulig, blant annet ved å informere både lokalavdelingens medlemmer og NJK-medlemmer generelt.

Med tanke på at kunne (burde) bli en tilnærmet folkevandring til Råstad stasjon, sørget Per Sørensen og Hans Morten Tamnes for at en grundig ommøblering ble gjort på formiddagen.  Salongbord og spisebord ble ryddet ut, tilgjengelige sofaer og stoler ble satt opp som en teatersal, med det resultat at det var 47 seter i rommet. På kjøkkenet ble spisebordene fra stuen brukt til å lage en disk, og det ble lagt til rette for enveistrafikk inn og ut.  Først et blikk på lokalet etter en smule omrokering av møblementet tirsdag formiddag.

2016 09 06 7178 HMT700

Et rom klargjort for de store masser.  Alle bord har fått reisepass, og (nesten) alt av tilgjengelige stoler og lignende er satt opp som en teatersal - 47 tilgjengelige seter.  Ute på kjøkkenet var disken gjort klar.

2016 09 06 7179 HMT700

Med tanke på noen av sitteplassene - det var nok en ubetinget fordel at det ikke var fyringssesong ...

Ettermiddagen er der, det er ikke lenge til det celebre besøket er ventet.  Og (forhåpentligvis) heler ikke lenge til publikum strømmer inn og finner seg plass.

2016 09 06 7184 HMT700

På lerret var det digital lysbildefremvisning som venteunderholdning.  Ved lerret står avdelingens leder Hans Morten Tamnes og skuer utover ...

2016 09 06 7186 HMT700

Sånn litt i underkant av tre kvarter før møtestart, må det kunne sies at lokalet er noe skrint befolket.  Tross det ...

2016 09 06 7187 HMT700

... finner lokalavdelingens leder det riktig å informere om kveldens planlagte forløp.

I god tid før møtestart hadde lokalavdelingens aktive vært på plass for å trakte kaffe, trekke pølser og i det hele tatt gjøre de aller siste forberedelser.  Nå gjenstår det å vente på det store innrykket.

2016 09 06 7188 HMT700

Kioskavdelingens Per Sørensen (t.h.) hadde fått forsterkning av Andreas Bjørnson, ...

2016 09 06 7189 HMT700

... som tar oppgaven på alvor og setter seg inn i vareutvalget.


Det var ikke bare innendørs det ble gjort forberedelser, også ute var alt lagt til rette for mange besøkende. 

2016 09 06 7191 HMT700

Torstein Reiersen (i midten) sa ja til å fungere som parkeringstilrettelegger, en oppgave han utførte på en forbilledlig måte. På benken sitter Odd Nygaard, med ryggen til avdelingens sekretær Torstein Sunde. 

Samferdselsministeren og hans følge kom litt tidligere enn beregnet, han skulle nemlig intervjues på direkten av NRK Østafjells.

2016 09 06 7192 HMT700

Råstad stasjon, selv om den aldri så mye ligger i åpent landskap, er ikke på noe vis stedet for god trådløs kontakt med den store omverdenen.  Journalisten og fotografen fra NRK Østafjells hadde klart å finne den flekken hvor de hadde akkurat tilstrekkelig signalstyrke til å kunne sende direkte.

 2016 09 06 7193 HMT700

 NRKs intervju er igang, direkte fra gårdsplassen på Råstad stasjon.

Mens intervjuet gikk sin gang, var det tid for de siste forberedelser oppe.

2016 09 06 7195 HMT700

Edvard Andersen, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, har tatt plass og gjør de siste forberedende øvelsene med PC-en stilt til disposisjon for kveldens forestilling.  Hans Morten Tamnes bivåner det hele, ...

2016 09 06 7196 HMT700

... og bistår med noen tastetrykk.  At NJK Mjøsbyenes webansvarlige og blivende leder av NJK hadde funnet veien til stasjonen på landet, var ekstra hyggelig.  Fra sin plass nærmest projektoren følger han med på det som skjer. Mens tastetrykkene gjøres unna, har Per Sørensen behov for å konferere om salgsavdelingen.

2016 09 06 7197 HMT700

Underlig dette med bakerste rad - uansett hvor mange ledige plasser det er lenger frem, er det alltid noen som skal sitte bakerst ...  (I rettferdighetens navn må det sies at de oppførte seg eksemplarisk der de satt helt i bakgrunnen.)

Nede i første etasje startet Øivind Andreassen og Kjell Navestad togkjøringen på begge strømsystemer, klare til å hilse samferdselsministeren velkommen.

2016 09 06 7198 HMT700 

Mj-rommet var betjent av Kjell Navestad (t.v.) med ansvar for likestrømsdelen og Øivind Andreassen som tok seg av Märklin-delen. 

Så snart intervjuet var ferdig, ble han ønsket velkommen og fortalt litt om stasjonen og eieren Stiftelsen Råstad Stasjon og de frivillige i Råstad Stasjons Venner.  Mens vi sto ute, spurt ministeren om det var så at vi hadde modelljernbane inne, og da svaret på det var ja, kom spørsmålet om han kunne få se. Og vi kunne jo ikke si nei til det ...

2016 09 06 7202 HMT700 

Tre herrer, Ketil Solvik-Olsen (t.h.), Hans Morten Tamnes og Øivind Andreassen, smiler om kapp. Og Øivind og Ketil ble perlevenner da det ble klart at det var Märklin som befant seg på ministerens kontor. 

Du finner mer om besøket i mj-rommet i menyvalget Modelljernbane for 2016, artikkelen bærer navnet Togkjøring for samferdselsministeren.

Fra mj-rommet ble han tatt med på en omvisning i venterom, telegrafistrom og stasjonsmesterkontor, med orientering om Stiftelsen Råstad Stasjon som eier og Råstad Stasjons Venner som de ansvarlige for at bygningen fremstår som den gjør i dag.

2016 09 06 7207 HMT700

En orientering om restaureringen, blant annet om taklisten mot sporet som ble funnet på Jåberg stasjon da den ble demontert i 1991. 

2016 09 06 7208 HMT700

Ketil Solvik-Olsen lyttet med stor interesse og uttrykte stor beundring for arbeidet som var gjort. 

2016 09 06 7209 HMT700

En samferdselsminister med sans for teknikk og stor respekt for engasjementet i det frivillige miljøet for å ta vare på og formidle jernbanehistorien. 

2016 09 06 7211 HMT700

Venterommet, telegrafistrommet og stasjonsmesterens kontor gjorde dypt inntrykk, og ...

2016 09 06 7212 HMT700

... synet av billettskapet slik det var før elektronikk og apper gjorde sitt inntog, vekket gamle minner fra barndommens jernbanereiser.

2016 09 06 7213 HMT700

Klokken hadde her rukket å bli sånn omtrent kvart over syv, vegguret signaliserer at på Råstad stasjon står tiden stille ...


Vel oppe i annen etasje kunne lokalavdelingens leder ønske en på det nærmeste fullsatt sal velkommen til medlemsmøtet. Uten noen matematisk beregning kunne det på grovt øyemål fastslås at tidligere alltime high med 26 tilstedeværende på årsmøtet i 2015, hvor Andreas Westheimer foredro om El 14, måtte se seg slått av en samferdselsminister. (Opptelling viste at 35 hadde funnet veien til Råstad denne kvelden.) 

2016 09 06 7216 HMT700

Øynene er festet på lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes mens han ønsker alle velkommen og gir ordet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren svarte med å takke for at han fikk komme, og uttrykte stor beundring for det arbeidet som var gjort. Han sa at han ikke kunne si at han følte seg gammel, men pekte på at mye av det han så utstilt, var gjenstander han husket fra da han var liten gutt. Og at Andreas ikke var til stede denne kvelden forsto Solvik-Olsen godt, for han ville jo ikke bidra til at hans egen rekord ble slått … 

2016 09 06 7217 HMT700

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen  er i ferd med å begynne sitt foredrag "Utvikling av jernbanen i Norge" for et velfylt lokale med 35 tilstedeværende, deriblant ... 

 2016 09 06 7219 HMT700

... en journalist fra lokalpressen, Sandefjords Blad.

2016 09 06 7220 HMT700

Forsamlingen lyttet til det som ble sagt, ...

2016 09 06 7221 HMT700

... det var ingen tvil om at ministeren hadde forsamlingens hele og fulle oppmerksomhet.

2016 09 06 7222 HMT700

Det var flere fotografer i sving på Råstad denne kvelden, blant annet samferdselsdepartementets Edvard Andersen, av Ketil Solvik-Olsen omtalt som en som representerte "departementets propagandaavdeling" ...

2016 09 06 7224 HMT700

35 av 47 tilgjengelige seter ble tatt i bruk denne kvelden av årvåkne tilhørere med ørene på stilker og øynene festet på lerretet og foredragsholderen.

2016 09 06 7225 HMT700

Vedlikehold av det eksisterende er like viktig som bygging av nytt for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2016 09 06 7226 HMT700

I forbindelse med omtale av bevilgning til jernbane de siste årene, sa Ketil Solvik-Olsen: "Nå skal ikke jeg snakke mye stygt om de som har vært før meg, men ikke stem på dem ..."

2016 09 06 7227 HMT700

Uavhengig av politiske preferanser - ørene sto på stilker.

2016 09 06 7229 HMT700

Diagrammet viser utviklingen i bevilgninger til vedlikehold og fornying i perioden 2010-2016. Han på første benk funderer kanskje på om det hadde vært bedre med flippover og tusjer i mange farger … 

2016 09 06 7230 HMT700

Etter noe sånt som tre kvarter har foredragsholderen kommet rundt halvveis i foredraget som er antydet å skulle vare en halvtimes tid ...

2016 09 06 7234 HMT700

På lerretet et bilde fra 5th AVE NYC i 1900 med spørsmålet "Hvor er bilen?", og et tilsvarende bilde fra samme sted i 1913 med spørsmålet "Hvor er hesten?". Poenget med bildet var å illustrere at utviklingen går sin gang, og at industrien og publikum bidrar til endringene når de blir gjort tilgjengelige.  (Klikk på bildet for større oppløsning.)

Foredraget var sagt å skulle vare en 25-30 minutter. En 30-35 minutter senere enn det var han ferdig ... Da hadde klokken passert halv ni, og vi fikk anledning til å stille spørsmål. Men klokken ni måtte han reise om han skulle unngå problemer hjemme.

2016 09 06 7235 HMT700

Dialog med publikum, her er det Bjarne Holhjem (på første benk) som stiller spørsmål og får svar av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2016 09 06 7236 HMT700

Selv på bakerste benk ble det fulgt godt med … 


Per Frode Hove, ansatt i NSBs bedriftshelsetjeneste, delte erfaring fra jobben, og ga uttrykk for skepsis til privatisering av godkjenningsordning for kjørende personale. I England er det én organisasjon som har ansvaret for godkjennelse av alle, uavhengig av selskapstilhørighet, og spurte om det er en løsning som kan være aktuell for Norge. Solvik-Olsen svarte at tilliten til jernbanen er avgjørende, hvordan dette skal løses er ikke endelig avgjort. Hove fortalte om et tilfelle hvor det var enighet om at en lokfører av helsemessige årsaker ikke kunne kjøre tog. Tre uker senere fikk han en telefon fra en godkjenningsinstans som
ba om helseopplysningene på vedkommende. Hove spør da om man virkelig tør å godkjenne en person som fem andre doktorer ikke har godkjent, svaret han fikk var at «man syntes synd på vedkommende». Ministerens svar på dette var at slik skal det ikke være, man skal ikke kunne «shoppe rundt».

Som tradisjonen tilsier i NJK Vestfold, får foredragsholder en oppmerksomhet. Så også i dette tilfellet, da Hans Morten Tamnes da klokken hadde passert ni med tre minutter uttrykte håp om at forsinkelsen ikke ville få følger for oss. Og det ble vi lovet. Det ville gå bra med oss. Ministeren kunne det være verre med ...

2016 09 06 7237 HMT700

Etter å ha fått neste års jernbanekalender som avløsning for den som snart går ut på dato,  ...

2016 09 06 7238 HMT700

... ble samferdselsministeren overrakt et krus fra Råstad Stasjons Venner. 

2016 09 06 7239 HMT700

Og når han hadde fått noe å drikke i, måtte han få noe å drikke. Ettersom Ketil Solvik-Olsen "ikke inhalerer gjærede substanser" (en beskrivelse han omtalte som "en av de fineste måtene å si at han var avholdsmann"), hadde vi funnet frem til eplemost fra Knatten Gård i Sandefjord, Perlende Blåbærdrikk fra Terroir Røros og Asina. Vi hadde også bragt i erfaring at han er glad i sjokolade, det resulterte i Røroskua fra Galåvolden Gård på Røros og en pose Hval sjokolade fra Sandefjord. Da holdbarhetsdatoen på Røroskua ble nevnt, gjorde ministeren det klart at det ikke var noe problem ...

 2016 09 06 7241 HMT700

Takk for at du kom, og velkommen på gjenvisitt! 

2016 09 06 7242 HMT700

Med hendene fulle takket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for at han hadde fått komme, og sa at han hadde hatt det virkelig fint i et godt miljø. Men nå måtte han hjem ..., ...

2016 09 06 7243 HMT700

... men først måtte Sandefjords Blads journalist få sitt ...

 Besøket Ketil Solvik-Olsen, den første samferdselsministeren som har vært samferdselsminister på mange år, hadde hos Lokalavdeling Vestfold, kan uten blygsel karakteriseres som særs vellykket. I tillegg til de som kjørte tog denne kvelden, fortjener Andreas Bjørnson og Per Sørensen heder for arbeidet i kioskavdelingen. Det samme gjelder de i og utenfor styret som gjorde møtet med samferdselsministeren mulig.

På Sporet nummer 169 har en større omtale av møtet.