EJ X, Y, Z


Motorvagner, rälsbussar, motorlok och ellok ved Sveriges Enskilda järnvägar.
kr 295,00

Preloader

Fra Stenvalls, 328 sider, innbundet, format 17x25.  Forfatter Lars Olav Karlsson, en gjennomgang av materiellet fram til 1988.  I tekst og bilder gjennomgås materiellet i et NLM liggende oppsett.