Bokserien Norske lok og motorvogner har vært svært populær blant NJKs medlemmer, andre jernbaneinteresserte og ikke minst blant de som til daglig jobber med jernbanerelaterte fag. De gangene det kommer ny utgivelse blir de bortimot revet bort fra hyllene. Forskningsavdelingen og forlaget har gitt ut åtte utgaver av denne boken, disse ble gitt ut i årene 1978, 1982, 1986, 1991, 1997, 2001, 2008 og den hittil nyeste i 2017.

De syv første utgavene ble utgitt i et lommeformat, 15 x 10 cm (H x B).  Med 2017-utgaven er dette formatet forlatt, Norske lok og motorvogner 2017 er gitt et stående A4-format.  Det innebærer mulighet for å kunne gjengi større bilder med tilsvarende større detaljrikdom.

Nedenfor vises det omtrentelige størrelsesforholdet mellom tidligere utgaver og den nyeste utgaven.

 

2017 NLM 2017 500 72

 

 

 

 

 

 

 

19780101 NLM 300 72

                                     

                               

                                                          

 

 

 

 

  

 

Førsteutgaven av Norske lok og motorvogner.                                         2017-utgaven av Norske lok og motorvogner.