NJK-prosjekter i Trøndelag

Her presenteres prosjekter vi er i gang med, eller skal i gang med. Dugnadsvirksomheten i Trøndelag begynte på slutten av 1970-tallet, ved å bevare endel lokalt historisk jernbanemateriell fra Trøndelag både ved Marienborg og på Støren. I 2004 ble Verkstedgruppe Trøndelag etablert, for å skille dugnadsaktivitetene fra lokalavdelingen. Etter nedleggelse av Støren som lokasjon i 2020, har vi pr. i dag ikke noe fast tilholdssted. Vi vil imidlertid forsøke å finne nye inspirerende prosjekter å engasjere oss i. 

 

Rydding og systematisering av teknisk arkiv.

Gjennom mange år er det samlet et stort antall dokumenter, tegninger og trykk fra banestrekningene rundt trøndelag og nordland. Arbeidet med å arkivere dette og gjøre det tilgjengelig gjennom søkbare systemer er i gang, men har stoppet litt opp i påvente av bedre lagringsforhold. Dette arbeidet håper vi å kunne gjennoppta i løpet av 2022, slik at vi omsider kan presentere en totaloversikt over alt det vi besitter.