Rullende materiell på Gamle Vossebanen

Gamle Vossebanen disponerer mange lokomotiver og vogner.
En del av disse brukes i veterantogtrafikken, noen er under istandsettelse, og mange er lagret for å kunne settes i stand senere.

Noen av lokomotivene og vognene eies av Norsk Jernbanemuseum og er utlånt til Gamle Vossebanen etter en særlig disposisjonsavtale, men de fleste enhetene eies av Norsk Jernbaneklubb.

Lokomotiver og motorvogner
Personvogner
Godsvogner
Arbeidsmaskiner og annet spesialmateriell
Materiell som ikke lenger er på Gamle Vossebanen