frivillighetenss aar logo

 

Frivillighetens år 2022 – markering på Krøderbanen søndag 28. august

Kom og vis fram hva laget og foreningen din står for når det gjelder frivillighet

Dette er en nasjonal markering og alle frivillige lag og foreninger oppfordres til å delta.

Norsk Jernbaneklubb, driftsgruppe Krøderbanen, i samarbeid med Buskerudmuseet markerer Frivillighetens dag søndag 28. august 2022.

Krøderbanen har sendt invitasjon til lag og foreninger i Krødsherad kommune og deler av Modum kommune om å delta med stand eller andre aktiviteter på Krøderen eller Vikersund stasjon.  Noen foreninger har allerede meldt seg på.

Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen, vil selv vise fram sin frivillige aktivitet.

Lag og foreninger i Krødsherad kommune og Modum kommune kan melde sin interesse for å delta på dagen til prosjektleder og koordinator for Frivillighetens dag:

Dagfinn Lunner, e-post: