Tangen-Eidsvoll: Saktekjøring

Tangen-Eidsvoll: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Problemer med signalanlegget. Du må regne med forsinkelser.