Mosjøen-Trofors: Saktekjøring

Mosjøen-Trofors: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Årsak: Dyr ved sporet. Du må regne med forsinkelser.